เครือ POSTEN GROUP ประกอบไปด้วยบริษัท โพสเท็นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ให้บริการระบบพื้นโพสเท็นชั่นแบบครบวงจร และบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้ง 5 ปีถัดมา เมื่อปี พ.ศ. 2538 ให้บริการออกแบบ, ผลิต และบริการติดตั้งผนังสำเร็จรูปด้านผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
 
Posten Engineering
กว่า 30 ปีที่บริษัท โพสเท็นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นทำงานบริการระบบพื้นโพสเท็นชั่น (Post Tensioned Slab System)  แบบครบวงจร ตั้งแต่การงานออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ บริการติดตั้ง ให้กับเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ออกแบบด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในงานระบบโพสเท็นชั่น บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 5,000 โครงการให้กับทางภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศรวมถึงประเทศใกล้เคียง นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2533 จนถึงวันนี้ ทีมผู้บริหารและทีมงานทุกคนยังคงยืนหยัดในวิสัยทัศน์ของการทำงานบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิศวกร โดยคำนึงถึงการสร้างผลงานคุณภาพที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม และบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

Precast Engineering
ต่อเนื่องจากความสำเร็จของบริษัท โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทีมงานผู้บริหารจึงก่อตั้งบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้บริการด้านผนังสำเร็จรูปให้กับอาคารแบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ, ผลิต และ ติดตั้ง ผนังสำเร็จรูปทั้งหมดได้ทำการผลิตจากโรงงานของบริษัท และในทุกขั้นตอนของการผลิตและติดตั้งนั้นก็ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เราให้ความสำคัญด้านความแข็งแรงทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง ความราบเรียบ สม่ำเสมอ สวยงาม ของผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูปในทุกๆโครงการ ทำให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อใจในผลงานของบริษัทเราเสมอมา
PAST PROJECT
เราได้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 5,000 โครงการบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิศวกร เพื่อสร้างผลงานที่มีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความประหยัดและบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
mi4_001.jpg
01
โรงแรมระดับคุ้มค่าสำหรับธุรกิจและการพักผ่อน
img_1868.jpg
02
คอนโด High Rise สูง 43 ชั้น ใกล้สวนจตุจักรที่มีทั้งสวนสาธารณะและแหล่ง Shopping ขนาดใหญ่
img_1976.jpg
03
สภากาชาดไทย

NEWS & EVENTS

เดินทางศึกษาดูงานที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เดินทางศึกษาดูงานที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

เข้าร่วม Workshop ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการ IDEO MOBI Asoke

เข้าร่วม Workshop ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการ IDEO MOBI Asoke 

โพสเท็น กรุ๊ป จัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการทำงาน

โพสเท็น นำเสนอนวัตกรรมการทำงาน