เข้าร่วม Workshop ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการ IDEO MOBI Asoke