Posten Profile
 
กว่า 30 ปีที่บริษัท โพสเท็นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นทำงานบริการระบบพื้นโพสเท็นชั่น (Post Tensioned Slap System)  แบบครบวงจร ตั้งแต่การงานออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ บริการติดตั้ง ให้กับเจ้าของโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ออกแบบ
ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในงานระบบโพสเท็นชั่น บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 5,000 โครงการให้กับทางภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศรวมถึงประเทศใกล้เคียง
นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2533 จนถึงวันนี้ ทีมผู้บริหารและทีมงานทุกคนยังคงยืนหยัดในวิสัยทัศน์ของการทำงานบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิศวกร โดยคำนึงถึงการสร้างผลงานคุณภาพที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม และบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ