Bank of Ayudhya
อาคารสำนักงานระดับพรีเมี่ยมของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสูง 37 ชั้น บนทำเลทองของถนนเพลินจิตตัดกับถนนวิทยุ