The Sukhothai Residences
คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ของโรงแรมสุโขทัย โรงแรมที่ได้รับการการันตีระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บริเวณสาทร ย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพมหานคร