ขั้นตอนการทำงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน
1. การออกแบบขนาด,จำนวน,แผ่น และจุดยึดด้วยคอมพิวเตอร์
2. การผลิตผนังสำเร็จรูป
3. การขนสินค้า
4. การยก,ย้าย,หิ้วเพื่อการติดตั้ง
5. การติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์
 
 
 
 

HOME   l   OUR PROFILE  l   PRECAST - PRODUCTS    l   WORK - STEP   l   PROJECT REFERENCES   l   CONTACT US


Copyright © 2008 WWW.POSTEN.CO.TH All Rights Reserved.