เดินทางศึกษาดูงานที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เดินทางศึกษาดูงานที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

เข้าร่วม Workshop ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการ IDEO MOBI Asoke

เข้าร่วม Workshop ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการ IDEO MOBI Asoke 

ทำฝายชะลอน้ำ โป่งเทียม และถางสาบเสือ เพิ่มผืนหญ้าให้กระทิง ณ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

กลุ่มบริษัท โพสเท็น ได้เดินทางเข้าพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จุดสกัดเขาสูง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.  2559
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้แก่พนักงาน และถวายเป็นพระราชกุศลฯ  โดยจัดทำฝายชะลอน้ำ โป่งเทียม และถางสาบเสือ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำแหล่งอาหาร ให้แก่สัตว์ป่า

นิสิตวิศวกรรมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าชมการก่อสร้าง โครงการ Ashton Chula-Silom

บรรยายสรุป ถ่ายทอดความรู้ และตอบข้อซักถาม แก่นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าเยี่ยมชมเข้าชมการก่อสร้างโครงการ Ashton Chula-Silom